Synagoge

Aan het eind van de 18e eeuw ontstond in Bergen op Zoom een kleine gemeenschap van Asjkenazische Joden. Zij gebruikten de zolder van de Boterwaag als synagoge. Toen ze daar niet meer terecht konden, schonk Koning Willem I hun 1000 gulden om een synagoge te bouwen. Deze werd gebouwd aan de Parade, een gedeelte dat nu de Koevoetstraat is. Er werden twee huizen voor afgebroken, maar de middeleeuwse kelders bleven intact. In 1832 werd de synagoge opgeleverd, waarna deze in 1833 werd ingewijd.

In 1940 sloot de Duitse bezetter de synagoge. De Joodse gemeenschap, bestaande uit 60 personen, werd tijdens de oorlogsjaren naar concentratiekampen afgevoerd. Het interieur van de synagoge werd vernield. Te weinig Joden overleefden de oorlog om de synagoge in 1945 weer in gebruik te kunnen nemen. Daarna kwam het gebouw in verval, totdat het in 1973 op de monumentenlijst werd geplaatst. Het was toen net eigendom geworden van de gemeente. In 1973-1974 vond een restauratie plaats, waarna in 1975 de synagoge werd heropend. Ook in 1997-1998 vond een restauratie plaats.

De synagoge is te bezoeken via de Stadsgidsen. Zie voor openingstijden hun website via onderstaande link.


Foto impressie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Synagoge_(Bergen_op_Zoom)

De inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren niet mogelijk.