Maria Ommegang (30 juni 2024)

Jaarlijkse processie​.

Ooit beloofde de kapelaan van Bergen op Zoom dat er ieder jaar een dankstoet gehouden zou worden, als de stad voor het geweld van de Tweede Wereldoorlog gespaard zou blijven. En zo geschiedde. Nog steeds trekt er ieder jaar op de laatste zondag van juni een lange stoet door de binnenstad, waarbij diverse Bijbelse taferelen worden uitgebeeld. Met ruim duizend deelnemers, zang, dans, kleurrijke kostuums en prachtige wagens. Heel bijzonder om mee te maken, ook als je niet kerkelijk bent.

Het wordt jaarlijks op de laatste zondag van de maand juni gehouden.

https://mariaommegang.nl/

De inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren niet mogelijk.